Tietosuojaseloste - Kaavatar

Tietosuojaseloste

Kaavatar asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kaavatar

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kouvolan Konetikki Oy

kaavatarblogi@gmail.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Yrityksen / henkilön nimi
osoite
postinumero toimipaikka
puhelinnumero
sähköposti

2. Rekisteröidyt

Yrityksen nykyiset aktiiviset asiakkaat, yrityksen tuotteita aiemmin ostaneet asiakkaat sekä potentiaaliset tulevat asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. sähköpostilistalle liittyminen, osallistuminen tapahtumiin, osallistuminen arvontoihin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • yhteistyökumppanien palveluista kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tiedot asiakkaan osallistumisesta tapahtumiin
 • tiedot siitä, lukeeko asiakas hänelle lähetettyjä markkinointiviestejä

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yrityksen postiosoitteeseen kirjallisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Tarkistus on maksuton yhden kerran vuodessa ja tietojen päivittyessä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta (uutiskirjetilaus, tapahtumailmoittautuminen)
 • asiakkaalta itseltään maksutapahtuman kautta
 • Sosiaalisen median kanavista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti muun muassa seuraavia palvelutarjoajia:

 • Maksuvälittäjät, kuten Maksekeskus AS
 • SurveyMonkey asiakaspalaute
 • WordPress verkkosivustoalusta
 • GoogleDrive pilvikansiopalvelu
 • Google Analytics
 • Facebook

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Tapahtumiin ilmoittautuessa henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin tapahtuman järjestäminen ja sen jälkipurku vie.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Kaavattaren parissa työskentelevät työntekijät, alihankkijat ja ulkoistetut palveluntarjoajat, jotka tekevät seuraavia työtehtäviä:

 • asiakaspalvelu
 • valmennus
 • markkinointi
 • kirjanpito
 • IT-tuki

Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon. Profiloinnin tarkoitus on asiakaskokemuksen parantaminen, ylläpito ja laadun varmistaminen puhelimitse ja sähköpostitse.